Ingeniørtjenester

SOCON tilbyr ingeniør- og prosjektledelsestjenester innenfor våre forretningsområder.

Ingeniør- og prosjektledelse

SOCON kan tilby følgende tjenester

Design / Arrangementsløsninger / Fabrikasjonsløsninger / Rådgivning

 • 3D modellering
 • Design av komponenter og systemer
 • Styrkeberegning og analyser av strukturer, rørsystemer og beholdere
 • Løfteberegninger
 • On-site elektronisk og manuell oppmåling av utstyr for modellering og beregning
 • Design av trykkpåkjent utstyr i henhold til trykkdirektivet / PED
 • Prosjektledelse
 • Utarbeidelse av produksjonsgrunnlag
 • Produksjon- og site oppfølging
 • Koordinering av underleveranser
 • Utarbeidelse av sluttdokumentasjon