Kvalitet og HMS politikk

- Ingen skal skade seg på jobb

- Vi skal ikke forurense ytre miljø

- Vi skal gjøre jobben riktig første gang

- Våre kunder skal være fornøyd

Ledelsessystem

Vårt ledelsessystem er i henhold til ISO 9001:20015.

Selskapet oppfyller sine forpliktelser i internkontrollforskriften.