SOCON er plassert i hjerte av Hardanger

Våre fasiliteter ligger midt i Norheimsund som inkluderer både verksted- og overflatebehandlingshall.

Fasiliteter

Vår verkstedsområde består av;

  • 1200 kvm verkstedshall
  • Portåpning 10 x 10 mtr
  • 32 tonns traverskran med 14 meter krokhøyde
  • 300 kvm malerhall
  • 4000 kvm planert uteareal
  • Dypvannskai med dybde på 6-8 meter.