Største ordren i selskapets historie

SOCON Norheimsund Sveis AS har fått en spennende kontrakt på leveranse av 3 stk komplette tapperøykhetter for Elkem Bjølvefossen.

Ordren er en av de største i både omfang og verdi i selskapets 30 årige historie.

Leveransen består av engineering, produksjon og installasjon av 3 komplette tapperøykshetter hos kunden;

  • Engineering og produksjon av røyketter med sekundæravsug, luftgardin, spjeld , avtrekkskanaler og vannbarrierer
  • Demontering av eksisterende røyketter
  • Installasjon av nye komplette røykehetter

Arbeidet er omfattene og våre ingeniører er godt i gang med planleggingen.

Prefab av tapperøykshettene vil starte på nyåret og forventes ferdig i løpet av april 2022.

Installasjon hos kunde vil utføres i mai / juni 2022. Installasjonsarbeidet utføres i samarbeid med vårt søsterselskap på Sotra.